pozemky Uhlířov

Obec a okolí

Obec Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od Opavy v oblasti mírně zvlněné Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Celková katastrální výměra činí 374 ha. Obcí prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel. Zastupitelstvo obce má 7 členů.

První písemná zmínka o Uhlířovu pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí.

V obci je bohatý kulturní a společenský život. O jeho náplň se starají místní spolky a kulturní komise. Dodržují se lidové tradice a zvyky jako masopust, kácení máje spojené s vystoupením ochotníků, velikonoční tradice. V adventním čase mohou občané navštívit koncerty, pro děti je připravena Mikulášská nadílka. Tradiční malířská soutěž přitahuje každoročně velké množství malých malířů. V roce 2003 byl založen klub důchodců.

Obec Uhlířov je držitelem dvou stuh v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu jsme obdrželi v regionálním kole v roce 1996 a bílou stuhu v roce 2003 za práci s mládeží.

Dopravní obslužnost autobusem - pravidelnými linkami TQM autem - několik minut jízdy od Opavy, bezproblémová vzdálenost pro každodenní dojíždění

CHKO Hvozdnice

Mikroregion Hvozdnice www.mikroregionhvozdnice.cz

Obce mikroregionu Hvozdnice leží v malebné krajině vlnité plošiny Nízkého Jeseníku, kde velkou roli sehrává zemědělství s obilnářsko-bramborářským charakterem agrární produkce. V kopcovité krajině se střídají rozsáhlé lesy s barevnými plochami polí, zrcadlí se toky říček, rybníky a vodní nádrže a všechno oživují siluety vesnických kostelů a kaplí. Nachází se zde také chráněná krajinná oblast s naučnou stezkou Hvozdnice, přírodní památka Otická sopka, prameny uhličité kyselky a břidlicové lomy, což svědčí o tom, že je to krajina do značné míry původní a čistá. To spolu s množstvím historických památek a staveb lidové architektury vytváří ideální podmínky pro turistiku, odpočinek a rekreaci.

Statistické údaje:

Kraj : Moravskoslezský

Okres : Opava

ZUJ: 568341

ID obce: hub75y

Katastrální výměra: 3 ha

Počet obyvatel: 350

Pošta: ne

Základní škola: ne

Potraviny, smíšené zboží: ano

Mateřská škola: ano

Zdravotnické zařízení: ne

Policie: ne

Kanalizace (ČOV): ano

Vodovod: ano

Plynofikace: ano


Více na www.uhlirov.cz !